Thymelicus sylvetus
© Copyright Photo Gérard CLAVET 2012
Thymelicus sylvetus
© Copyright Photo Gérard CLAVET 2012

Thymelicus sylvetus

Toulouse de Nougaro

© Copyright "Toulouse" Claude Nougaro